Työntutkimus- ja rationalisointipalvelut

Työntutkimus on oleellinen osa yritysten kehitysprosesseja. Työntutkimuksessa käytetään erilaisia menetelmiä, kuten havainnointitutkimuksia ja normaaliaikatutkimuksia. Yhteistä kaikille menetelmille on se, että niiden avulla selvitetään kuinka paljon jonkin työn tekemiseen kuluu aikaa tai tarvitaan henkilöitä. Eri teollisuuden aloilla käytetään samoja menetelmiä, joten työntutkija voi tehdä tutkimuksia minkälaisessa ympäristössä ja missä yrityksessä tahansa.

Työntutkimuksia teetetään eri yrityksissä eri tarkoituksissa. Tutkimuksia voidaan teettää joko yritystä saneerattaessa ja selvitettäessä paljonko työntekijöitä jonkin työn tekemiseen tarvitaan ja voidaanko henkilökuntaa vähentää. Toisaalta uusien tuotantolinjojen käyttöönoton yhteydessä voidaan teettää tutkimuksia tarvittavan henkilömäärän selvittämiseksi. Mikäli työmenetelmiä kehitetään ja esimerkiksi turhia liikkeitä poistetaan, voi vanhoillakin tuotantolinjoilla henkilötarve vähentyä. Mikäli yrityksissä on käytössä urakkapalkka, on työntutkimus oleellinen osa palkkausjärjestelmän rakentamisessa.

Usein on myös havaittu, että täysin ulkopuolisen henkilön suorittaman tutkimuksen tulokset mielletään usein ”oikeammiksi”, kuin yrityksen oman esimiehen tai työntutkijan tekemän tutkimuksen. Tämä johtuu siitä, että ulkopuolinen tutkija on neutraali osapuoli työnantajan ja työntekijän välillä. Yritysten omatkin työntutkijat mielletään usein työnantajan edustajiksi.

Oleellista näissä kaikissa työntutkimuksen eri vaihtoehdoissa on se, että tutkimuksen suorittaja on suorittanut tarvittavan tutkinnon ja on siis auktorisoitu työntutkija. Tällöin tutkimusten tuloksia voidaan käyttää palkkauksen perusteena tai YT-neuvottelujen taustamateriaalina.

Auktorisoitu työntutkija Susanna Työppönen