Laatujärjestelmän rakentaminen

Susanna Työppönen

Menestyksesi puolesta!

–> Kokenut laatupäällikkö , jolla on menestynyt historia työskentelystä elintarvike-teollisuudessa pk-yrityksissä. Kokemusta eri tuotantoprosesseista, tuotekehitysksestä, ympäristöasioista ja työturvallisuudesta. Inspiroidun päämäärän saavuttamisesta!

Palvelu A

Teen konsultin ominaisuudessa pk-yritykselle valitun laatujärjestelmän tai samalla vaikka kolme. Huolehdin siitä, että olemassa olevat tavat toimia kirjataan laatukäsikirjaan ja lisäksi käynnisteään muutamia säännöllisiä käytäntöjä, joiden toteutumista seurataan palavereissa. Toimin ulkoisena laatupäällikkönä siten, että olen paikalla esim. päivän kuukaudesta ja huolehdin, että järjestelmissä olevat kehitystoimet tulevat tehtyä vuodenmittaan.

Palvelu B

Koulutan yrityksen vakituisen työntekijän laatuvastaavaksi. Laatuvastaava saa koulutuksen aikana syvällisen ymmärryksen valittujen standardien sisällöstä ja luonteesta. Koulutuksen jälkeen laatuvastaava pystyy itsenäisesti huolehtimaan yrityksen laadun kehittämisestä.

Book a free consultation today.